Ksiądz Walerian Doering

Strona główna

Powitanie

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św. Antoni

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja

Konarzyny
i okolice

 

Śp.Ks.Walerian Doering

W Wielką Środę 19 kwietnia 2000 roku odszedł do wieczności ks. Walerian Józef Jan Doering. Pochodził z rodziny rolniczej Augustyna i Matyldy zd. Paszke. Urodził się 2 października 1923 r. w Strzelnie koło Pucka. Po zdaniu matury w formie eksternistycznej w Gdańsku studiował od 1949 r. w Wyższym Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie.
Święcenia kapłańskie przyjął dnia 29 czerwca 1955 roku z rąk Biskupa dr Kazimierza Józefa Kowalskiego. Pracował duszpastersko w następujących placówkach jako wikariusz w parafiach w Osieku (1955-1956), Wałdowie (1956-1959), Lnianie (1959-1961), Gostyczynie (1961-1963) i w Niestępowie (1963-1965).
W latach 1965-1991 pełni funkcję administratora parafii Konarzyny koło Kościerzyny.
1 maja 1991 przeszedł na emeryturę i zamieszkał jako rezydent w rodzinnej parafii w Strzelnie. Tam do końca swych dni służy gorliwą pomocą duszpasterską miejscowemu proboszczowi.
Pogrzeb śp. ks. Seniora Waleriana Doeringa, byłego proboszcza w Konarzynach odbył się we wtorek 25 kwietnia 2000 r. o godz.10.00 w kościele parafialnym w Strzelnie.

Kościół w Strzelnie

W pogrzebie uczestniczyła licznie reprezentowana delegacja parafian, pięćdziesięcioosobowa z Konarzyn oraz Starej Kiszewy. Mszy koncelebrowanej przewodniczył Ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, Metropolita Gdański, który wygłosił homilię.

Przy grobie ks. Waleriana. W środku ks. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, obok ks. Proboszcz Tadeusz Knut z Konarzyn

W koncelebrze brało udział około 30 kapłanów: dziekan żarnowiecki ks. Jerzy Kunca oraz księża z dekanatu, księża kursowi z diecezji pelplińskiej i toruńskiej oraz ks. dziekan kan. Stanisław Lenz z dekanatu zblewskiego, w którym pracował ks. Walerian Doering, ks. Leszek Knut, były proboszcz w Konarzynach po ks. Walerianie, ks. proboszcz Tadeusz Knut- aktualny proboszcz w Konarzynach. Obecny był również ks. Tadeusz Rybiński-proboszcz z Budowa, pochodzący z Olpucha, parafia Konarzyny., ks. proboszcz Edward Kampen z Kleszczewa Kościerskiego.

Kapłani przy trumnie ks. Waleriana

Jutrznię w czasie uroczystości pogrzebowych śpiewał ks. proboszcz Leszek Knut .

Ks. Proboszcz Leszek Knut śpiewa jutrznię

Podziękowanie po Mszy Świętej wygłosił obecny proboszcz w Strzelnie ks. Czesław Rajda.
W imieniu dekanatu żarnowieckiego ks. dziekan Jerzy Kunca, zblewskiego ks. dziekan kan. Stanisław Lenz, w imieniu parafii Konarzyny, w której pracował 26 lat ks. Walerian ks. proboszcz Tadeusz Knut. Osobne świadectwo o zmarłym wygłosił ks. proboszcz Tadeusz Rybiński, który w czasie posługi ks. Waleriana był jego klerykiem.

Pomnik ks. Waleriana

Niech BÓG za jego posługę kapłańską obdarzy go chwałą nieba. Niech odpoczywa w pokoju!
Dobry Jezu a nasz Panie daj mu wieczne spoczywanie. Matko Boska Swarzewska módl się za nami.

ks. Tadeusz Knut

Wstecz

 

Copyright by Robert Kozłowski
Człuchów 2000
Wszelkie prawa zastrzeżone
e-mail: rkozlowski@pelplin.opoka.org.pl