Ks. Jan Tkaczyk

Strona główna

Powitanie

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św. Antoni

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja

Konarzyny
i okolice

 

Ks. Anastazy Nadolny

ks.  Jan Tkaczyk

ŚP. KS.

JAN TKACZYK

Urodził się 10 maja 1921 r. w Zawoni (pow. Końskie) w rodzinie rolniczej Walentego i Stanisławy z Kaletów. Ochrzczony został 15 maja t.r. w Wysokiej (dek. szydłowiecki). Do szkoły podstawowej uczęszczał w Pogroszynie i Wieniawie. Powołanie do kapłaństwa zrodziło się u niego wcześnie, dlatego po ukończeniu 6 klasy szkoły podstawowej zgłosił się do szkoły Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Musiał jednak z niej zrezygnować z powodu choroby matki i - jako najstarszy z rodzeństwa - pomagać w gospodarstwie. Ukończywszy 7 klasę zapisał się do Małego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów w Lądzie n. Wartą. Do wybuchu wojny ukończył dwie klasy gimnazjalne. W lutym 1939 r. rodzice nabyli gospodarstwo w Białobłotach (parafia Bursztynowo) i tam się przeprowadzili. Wojna przerwała mu naukę. Rodzinę wysiedlono i skierowano na przymusowe roboty w okolice Wąbrzeźna. Tam spędził okupację. Maturę zdał w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu 1 lipca 1947 r. Jeszcze tegoż miesiąca zgłosił się do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1952 r. z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego w pelplińskiej katedrze. 1 stycznia 1953 r. został skierowany do Kleszczowa jako wikariusz-ekspozyt w zależności od proboszcza w Pogódkach. Jednak już po miesiącu, z dniem 4 lutego, przeniesiono go na wikariat do Śliwic, a 14 stycznia 1954 r. do Czerska. 6 kwietnia 1954 r. otrzymał nominację na administratora parafii w Konarzynach w powiecie kościerskim. Na tej niewielkiej placówce w Borach Tucholskich - obok duszpasterstwa - z wielkim entuzjazmem podjął prace remontowo-budowlane. Najpierw odnowił i powiększył kaplicę p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Opluchu. Następnie przystąpił do budowy kościoła w Konarzynach. W miejscowości tej parafię utworzono w 1933 r., a kościół p.w. św. Antoniego wzniesiono w latach 1936-1937. Niemcy w 1945 r., opuszczając wieś, wysadzili go w powietrze. Po wojnie nabożeństwa odprawiano w drewnianej kaplicy. Mimo że parafia była niewielka, ks. Tkaczyk, korzystając z "odwilży" politycznej po czasach stalinowskich, w 1956 r. podjął myśl budowy nowego kościoła na starych fundamentach. Projekt wykonali inż. L. Taraszkiewicz i J. Bojarski. Inwestycję finansowo wspierała Kuria Biskupia. Zaangażowanie proboszcza i parafian było tak wielkie, że już w listopadzie 1957 r. budowla była pod dachem, a 1 listopada 1958 r. poświęcił ją biskup Kazimierz Józef Kowalski. W następnych latach trwały prace wyposażeniowe, prowadzone łącznie z renowacją plebani. 18 czerwca 1960 r. ukończywszy kościół konsekrował biskup ordynariusz chełmiński. Do tej uroczystości przygotowano się misjami, które w październiku 1959 r. przeprowadzili Ojcowie Oblaci z Laskowic. Wkrótce, 1 września 1960 r., ks. Tkaczyk objął parafię w Starej Kiszewie. I tu z zaangażowaniem podjął - obok duszpasterstwa - prace modernizacyjno-budowlane. A do zrobienia było wiele, gdyż jego poprzednik, zasłużony ks. Leon Kręcki (1882-1966), w ostatnich latach już niedomagał z powodu wieku i chorób. Ks. Jan Tkaczyk odrestaurował kościół dając mu nową polichromię, witraże i ołtarz, wyremontował organy i zmodernizował elekryfikację, wzbogacił kościół o nowe sprzęty liturgiczne. Tak odnowioną świątynię konsekrował 25 sierpnia 1963 r. biskup K. J. Kowalski. Ponadto ks. Tkaczyk adoptował do współczesnych potrzeb plebanię w Starej Kiszewie, a nową zbudował przy kościele filialnym w Płocicznie, przyczyniając się w ten sposób do utworzenia tam samodzielnego ośrodka duszpasterskiego, a w 1989 r. parafii. Jesienią 1968 r. zapisał się na studia z zakresu historii sztuki w ATK w Warszawie. 1 września 1970 r. nastąpiła zmiana placówki - ks. Witold Kalinowski z Górnej Brodnicy przeniósł się do Starej Kiszewy, a ks. Tkaczyk poszedł do Brodnicy Górnej i pozostał w niej aż do śmierci. Podobnie jak na poprzednich placówkach, z dużą energią i poświęceniem podjął prace remontowo-budowlane. Z dokonań materialnych, jako bardziej zauważalnych i wymiernych w porównaniu z duszpasterskimi, należy tu wyliczyć: budowę wieży kościelnej (którą już poprzednik zamierzał zrealizować), zakupienie trzech dzwonów spiżowych, remont kościoła, postawienie nowych ołtarzy i chrzcielnicy z szydłowieckiego piaskowca, pancerne tabernakulum, organy, wzniesienie nowej plebani i domu parafialnego z salkami katechetycznymi, uporządkowanie obejścia. I znowu, po zakończeniu tych przedsięwzięć zaprosił na dzień 19 września 1987 r. biskupa ordynariusza Mariana Przykuckiego celem dokonania konsekracji kościoła. Ks. Tkaczyk myślał o pracy w większym mieście, jak Toruń lub Gdynia, lecz różne okoliczności (m.in. zawał serca w styczniu 1982 r.) udaremniły te zamiary. Doceniając zasługi ks. Tkaczyka, zaangażowanie w różnoraką działalność Kościelną, biskup Jan Bernard Szlaga mianował go dnia 28 listopada 1992 r. kanonikiem honorowym (ustanowionej w tym roku) Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej. Uzasadniając swą decyzję, w dokumencie nominacyjnym Ksiądz Biskup napisał: Jest Ksiądz Proboszcz ceniony za koleżeńskość, rzeczowość i stałą chęć współpracy. Zmysł organizacyjny Przew. Księdza zaowocował między innymi budową kościoła w Konarzynach, a także rozbudową i modernizacją kościołów w Starej Kiszewie i Brodnicy Górnej...". 20 grudnia tego roku otrzymał ponadto nominację na duszpasterza do spraw charytatywnych w dekanacie stężyckim. Z chwilą osiągnięcia kanonicznego wieku emerytalnego biskup diecezjalny przeniósł go z dniem 1 lipca 1996 r. w stan spoczynku. Ks. Jan Tkaczyk zmarł 8 lipca 1997 r. w wypadku samochodowym. Pochowany został w Brodnicy Górnej. Eksportę (z homilią) w dniu 11 lipca poprowadził ks. inf. Tadeusz Borcz z Pelplina, kazanie w dniu pogrzebu (12 lipca) wygłosił ks. kan. Stanisław Zawacki z Gdyni - Orłowa (koledzy kursowi Zmarłego), zaś liturgii pogrzebowej przewodniczył biskup Jan Bernard Szlaga. W pogrzebie wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów z trzech diecezji metropolii. R.i.p.

Artykuł ks. Anastazego Nadolnego o śp. ks. Janie Tkaczyku zaczerpnięty z " Miesięcznika Diecezji Chełmińskiej", red. ks. bp dr Piotr Krupa, Zeszyt 8 (61), Rok VI, Pelplin 1997 ss. 401 - 403.

Ks. Anastazy Nadolny: dr hab. historii Kościoła, kapelan honorowy J. Św., kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, profesor WSD, dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie.

 

Copyright by Robert Kozłowski
Człuchów 2000
Wszelkie prawa zastrzeżone
e-mail: robson@eta.pl