Świadectwa (3)

Strona główna

Powitaniei

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św. Antoni

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja

Konarzyny
i okolice

XV Światowy Dzień Młodzieży 

Pielgrzymka, w której uczestniczyłam z okazji XV Światowego Dnia Młodzieży w Rzymie odbyła się w dniach od 11 do 23 sierpnia 2000 roku. Organizatorem pielgrzymki był ks. Jacek Cirocki - wikariusz ze Starej Kiszewy. Przed wyjazdem uczestniczyliśmy w spotkaniach, które przygotowywały nas do wyjazdu. Nasza grupa liczyła 52 osoby razem z księdzem i dwiema siostrami zakonnymi: siostrą Barbarą i Renatą. Dzień 11 sierpnia był dniem wyjazdu. Przed wyjazdem o godz.7.00 została odprawiona Msza Święta w kościele pw. Św. Marcina w Starej Kiszewie pod przewodnictwem ks.mgr Jacka Cirockiego i ks. Dziekana kan. Stanisława Lenza. Potem wyjazd i nocleg w hotelu w Dusznikach Zdrój. Następnego dnia wcześnie rano przekroczyliśmy granicę polsko-czeską i udaliśmy się do Wiednia. Tam zwiedziliśmy katedrę św. Stefana, a następnie udaliśmy się do Wenecji, gdzie zwiedziliśmy Bazylikę Św. Marka oraz podziwialiśmy piękne okolice. W Padwie została odprawiona Uroczysta Msza Święta w Bazylice Św. Antoniego, a później zwiedzanie.

Magda Czapiewska obok posągu św. Antoniego w Padwie

Św. Antoni w liturgii wspomniany jest jako kapłan i doktor Kościoła. Czczony jest jako cudotwórca i orędownik w różnych zmartwieniach, zwłaszcza jako pomocnik w odnajdywaniu rzeczy zagubionych oraz jako dobroczyńca ubogich, patron narzeczonych i małżeństw. Malarze czy rzeźbiarze przedstawiają go z Dzieciątkiem Jezus i z chlebem, ponieważ odznaczał się gorącą miłością do Jezusa i do biednych. Od 15 do 20 sierpnia przebywaliśmy w Rzymie. Młodzież była zakwaterowana na terenie całego Rzymu oraz w najbliższych jego okolicach. Codziennie w poszczególnych kościołach odbywały się modlitwy, adoracje, katechezy, a po południu różnego rodzaju spektakle, koncerty i czuwania modlitewne. Rzym jest nazywany Wiecznym Miastem, gdyż było ono kolebką kultury zachodniej, centrum życia politycznego w starożytności, a później ośrodkiem chrześcijaństwa. Założenie Rzymu przyjmuje się na 23 kwietnia 753 roku przed Chrystusem przez Romulusa, który jak podaje legenda był pierwszym z siedmiu królów rzymskich. Tu zrodziła się cywilizacja Europy. Obok starożytnej Grecji, Rzym stanowi jej kolebkę. Jest stolicą chrześcijaństwa i siedzibą Namiestnika Chrystusa. Obecność Papieża nadała miastu szczególnej powagi. Dzięki papieżom w okresie Renesansu i Baroku sztuka rozwijała się jak za czasów antycznych.  

Bazylika Św. Piotra - widok ogólny

Najwyższy wyraz w budowie znalazła Bazylika Św. Piotra w Watykanie. Sama Bazylika została wzniesiona ku czci św. Piotra w 324 roku z nakazu cesarza Konstantyna. Pracowali przy niej między innymi: Bramante, Rafael, B. Peruzzi, A. Sangallo i Michał Anioł. Kolumna otaczająca Plac Św. Piotra jest dziełem Berniniego. Fasada ozdobiona jest rzędem dziewięciu balkonów, z których środkowych - przemawia Namiestnik Chrystusa i udziela tłumom błogosławieństwa "Urbi et Orbi". Wchodząc do Bazyliki znajduje się przedsionek, na którym widnieje posąg cesarza Konstantyna. Prawdziwe arcydzieło stanowią Święte Drzwi, które papież otwiera w lata jubileuszowe używając specjalnego młotka. We wnętrzu rozmieszczone są kaplice: Piety, św. Sebastiana, Najświętszego Sakramentu, Gregoriańska, św. Michała. Skarbiec, w którym przechowywane są dary, które składają wierni w ciągu stulecia. Pod Bazyliką rozciągają się Groty Watykańskie, w których zachowało się wiele grobowców papieży. Zwiedzaliśmy również Bazylikę Św. Jana na Lateranie, która jest drugą pod względem znaczenia po Bazylice Św. Piotra. Wzniesiona przez Cesarza Konstantyna. Była wielokrotnie niszczona przez pożary, trzęsienia ziemi, najazdy barbarzyńców. W niej można podziwiać wspaniałe sklepienia i posadzkę. Po drugiej stronie Placu znajdują się schody, po których Chrystus wstępował do Piłata. Kolosem czyli amfiteatr, który mieści 50 000 widzów.

Magdalena Czapiewska przed Koloseum

Było to miejsce męczeństwa pierwszych chrześcijan , w który widoczne są jeszcze resztki czteropiętrowej konstrukcji. Będąc w Wiecznym Mieście był również czas na wspólne katechezy, które odbywały się przez trzy dni w kościele katechez. Tematy: Emanuel - Bóg z nami, Chrystus wydał za nas samego siebie, Święci Nowego Tysiąclecia. Braliśmy udział w spotkaniach kulturalnych. Odbyła się pielgrzymka do grobu św. Piotra - miejsca jego męczeństwa. Czyniliśmy to trwając w modlitwie, rozważając Słowa Jezusa skierowane do św. Piotra, rozważając czternaście kroków. Uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami Rzymu. Również na Placu Św. Piotra Ojciec Święty Jan Paweł II witał młodzież rzymska i włoską, a na Placu Św. Jana odbyło się powitanie młodzieży przybyłej z całego świata. Ze szczytu Bazyliki rozległ się dźwięk trąb, a następnie został ogłoszony Wielki Jubileusz Młodych. Ojciec Święty przekazał dwie lampy chłopcu i dziewczynce,  które zanieśli do statuy Św. Piotra i Pawła. Byliśmy również w Asyżu w mieście św. Franciszka, który przyszedł na świat w 1182 roku jako syn Piotra Bernardone. W Asyżu urodziła się również św. Klara oraz inni świeci, którzy stali się sławni przez swoja wierność ideałom św. Franciszka. Tam zwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Anielskiej, ogród różany, Bazylikę i grób św. Klary i wiele jeszcze innych wspaniałych budowli. W 1939 roku Papież Pius XII ogłosił św. Franciszka Patronem Włoch. Od tego czasu do dzisiejszego dnia pali się przed grobem św. Franciszka lampa, ofiarowana przez miasta włoskie.4 października, co roku z okazji Uroczystości ku czci Patrona jeden z burmistrzów kolejnego regionu ofiarowuje oliwę do lampy. W kościele pw. Św.  Damiana ks. Jacek Cirocki pobłogosławił związek małżeński. Punktem kulminacyjnym tych dni było spotkanie z Ojcem Świętym

Papież w drodze na Ter Vegata

na Tor Vergata 19 sierpnia, gdzie odbyło się wielkie czuwanie modlitewne, które trwało od 18.00 do 23.00.Przejazd Ojca Świętego wywołał niesamowity entuzjazm i prawdziwą eksplozję radości wśród ludzi młodych. Czuwanie to rozpoczęło się hymnem Emmanuel mówiący o wdzięczności Ojcu za dar Wcielenia Syna. Następnego dnia 20 sierpnia na Tor Vergata w niedzielę sprawowana była Eucharystia na zakończenie ŚDM, która rozpoczęła się o godz.10.00.Również tego poranka pojawienie się Ojca Świętego wywołało niesamowity entuzjazm zgromadzonych. Ojciec Święty podkreślił, że symbol wiary, chrztu i bierzmowania jest pieczęcią wpisaną w naszych sercach i ma nam towarzyszyć w każdej chwili naszego życia jako lampa oświetlająca naszą drogę. W wielkim modlitewnym skupieniu wielka liczba młodzieży przyjęła Chrystusa w Eucharystii. To był kulminacyjny moment XV Światowego Dnia Młodzieży, ale również doświadczenie radości i zjednoczenia z Chrystusem we wspólnocie Kościoła.

Magdalena Czapiewska

Prezes KSM-u w Konarzynach

Wstecz

Dalej
 

Copyright by Robert Kozłowski
Człuchów 2000
Wszelkie prawa zastrzeżone
e-mail: rkozlowski@pelplin.opoka.org.pl