SERCE

Strona główna

Powitanie

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św. Antoni

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja

Konarzyny
i okolice

      

  Magdalena Czapiewska

                        Ruch Czystych Serc                           

Dzień 3 października 2003 r. w 25 rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II stał się dla naszej wspólnoty parafialnej pw. Św. Antoniego w Konarzynach  niezwykłym dniem, w którym to  dniu został założony „Ruch Czystych Serc” pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Tadeusza Knuta.  Jest to piękny prezent dla Ojca Świętego z okazji srebrnego Jubileuszu Jego Pontyfikatu.

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)

Można by było się zastanowić nad etymologią słowa „czyste serce”. Czyste serce to serce, które jest wolne, wolne od tego, by dawać.

Czyste serce to serce, które służy, które kocha Boga miłością niepodzielną. Czyste serce może bez trudu zobaczyć Chrystusa w : głodnym, osamotnionym, niekochanym, alkoholiku itd.

„ Nie jest on głodny z braku kawałka chleba, ale z braku miłości ...” Matka Teresa z Kalkuty.

Mieć czyste serce to jeszcze mało! Trzeba nam czystych oczu, aby zobaczyć Chrystusa w drugim człowieku. Naturalnie nasza radość będzie pełna, jeżeli będziemy trwać w Jego miłości, ponieważ Jego miłość jest doskonała, bezwarunkowa. Radosne serce jest jak promień słońca Bożej miłości. Jeśli, więc pozwolimy Mu żyć Jego życiem w nas doświadczymy tej miłości. Dzisiejszy świat jest spragniony miłości płynącej z czystego serca. Ponieważ ten kto ma czyste serce może oglądać go czystymi oczyma.

„To wam powiedziałem, aby radość moja w was była

i aby radość wasza była pełna” (J 15,11)

Patronką tego otóż ruchu jest bł. Karolina Kózkówna, z której powinno się czerpać wzór, poprzez jej system wartości.

Jej pragnieniem było upodobnić się do Najświętszej Panienki powtarzała często słowa:”...iż pragnie zachować czystość i być z Najświętszą Dziewicą w niebie”. W czasie okupacji Karolina została podstępnie uprowadzona z domu przez żołnierza armii rosyjskiej, Poniosła męczeńską śmierć poświęcając własne życie w obronie swojego dziewictwa, dając tym samym największe świadectwo miłości do Boga.

            Po wyniesieniu na ołtarze bł. Karoliny Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny po homilii powiedział: ”Ta młodziutka córka kościoła tarnowskiego swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych (...) Mówi o godności kobiety, o godności osoby ludzkiej . O godności ciała, które w prawdzie na tym świecie podlega śmierci, ale nosi w sobie zapis  nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa”.

            Czytając kiedyś artykuł z dwumiesięcznika „Miłujcie się” o czystości przedmałżeńskiej. Pamiętam, że bardzo chciałam należeć do takiego ruchu. I kiedy dowiedziałam się, że także i w naszej parafii ma powstać „Ruch Czystych Serc” uznałam to za największe zaproszenie w swoim życiu i wstąpiłam w szeregi osób należących do ruchu.

            Uważam, że czystość jest największym skarbem, jest cnotą- czyli sprawnością ku dobru, którą mogę ofiarować tej osobie, którą kocham. Ale uwaga! - dopiero po zawarciu związku małżeńskiego. Mogę oddać się jej bezgranicznie. I tylko tej jednej osobie mogę ofiarować coś najcenniejszego z siebie „czystość”. To właśnie czystość przygotowuje do cieszenia się współżyciem w małżeństwie. Akt małżeński jest jednym z najpełniejszych darów składanych z siebie współmałżonkowi.

            We współczesnym świecie dziewictwo stało się podmiotem wyśmiania, ale na szczęście nie dla wszystkich osób. Dobrze, że są takie osoby które chcą zachować czystość do zawarcia związku małżeńskiego. Gdy tak się przeżyje swoją miłość to będzie ona radością prawdziwej czystej miłości.

            Zachęcam więc te osoby, które nie mogą się jeszcze zdecydować lub te osoby którym  brak odwagi do pójścia w ślad za Chrystusem od którego powinniśmy uczyć się czystej i nieskazitelnej miłości. I życzę radości z przeżywania czystej i prawdziwej miłości, która jest najcenniejszym darem. A tym, którzy lękają się wstąpienia w szeregi osób i złożenia przyrzeczenia     „Odwagi !       Nie bójcie się !”

Nie zapominajcie o tym, że prawdziwa miłość czeka.  

 

Copyright by Robert Kozłowski
Człuchów 2000
Wszelkie prawa zastrzeżone
e-mail:
rkozlowski@pelplin.opoka.org.pl