Specjalne podziękowania

Strona główna

Powitanie

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św. Antoni

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja

Konarzyny
i okolice

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby Parafia pw. Św. Antoniego w Konarzynach Kościerskich mogła zaistnieć w Sieci.

Bóg zapłać! Fundacji "OPOKA"za umożliwienie na jej serwerze otwarcia własnej witryny internetowej.

Księdzu Dyrektorowi mgr lic. Tomaszowi Patoce, koordynatorowi diecezjalnemu do spraw komputeryzacji

Moim współpracownikom , przyjaciołom z poprzedniej parafii z Człuchowa tj. Renacie, Elżbiecie, Hannie, Anicie i Robertowi Kozłowskim oraz wszystkim, którzy podejmą trud redagowania nowych materiałów do stron parafialnych.

Niech poniższe strony WWW będą umocnieniem wiary każdego z nas w Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa oraz w Trzecim Tysiącleciu.

ks. Tadeusz Knut

Ks. proboszcz podczas omawiania projektu stron WWW z informatykiem

 

Copyright by Robert Kozłowski
Człuchów 2000
Wszelkie prawa zastrzeżone
e-mail: rkozlowski@pelplin.opoka.org.pl