Odpust 

Strona główna

Powitanie

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św. Antoni

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja

Konarzyny
i okolice

       Ojciec Święty Jan Paweł II zakończył w Rzymie Wielki Jubileusz Roku 2000- 6 stycznia 2001,natomiast celebracja zakończenia Wielkiego Jubileuszu w Bazylice Katedralnej w Pelplinie odbyła się 5 stycznia .Jednak nie minął czas zdobywania odpustów. Wszyscy wierni odpowiednio przygotowani mogą przez całe swoje życie korzystać obficie z daru odpustu, stosując się do poniższych przepisów.

1. Odpust można ofiarować za dusze zmarłych.

2. Nadal aktualna jest zasada, że odpust zupełny można uzyskać tylko raz w ciągu dnia. 

3. Po spełnieniu zwyczajnych warunków: stan łaski uświęcającej, Komunia święta, brak przwiązania do grzechu, odpowiednie modlitwy:

Wierzę w Boga, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, np. Pod Twoją Obronę                             

Odpust zupełny można zyskać :

     -w jakimkolwiek dniu:

1.Za półgodzinną adorację Najświętszej Eucharystii;
2.Za pobożne czytanie Pisma Świętego przez pół godziny;
    

      -w określone dni:


1.
Za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego w uroczystość jego tytułu (odpust parafialny);

2.Za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonnej w uroczystość świętego założyciela danego zakonu;

3.Za odnowienie w jakiejkolwiek używanej formule przyrzeczeń chrztu świętego w rocznicę własnego chrztu;

4.Za przyjęcie Pierwszej Komunii świętej oraz za udział w tej uroczystości;

5.Za udział w Mszy prymicyjnej;

6.Za udział w Mszy z okazji 25, 50, i 60 jubileuszu kapłaństwa; 

7.Za uczestnictwo w uroczystym nabożeństwie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego;

8.Za udział w rekolekcjach, przynajmniej przez 3 pełne dni; 

9.Za udział w uroczystym zakończeniu misji, o ile wierny wysłuchał kilku nauk;

10.Za udział w nabożeństwie sprawowanym przez wizytatora w kościele, kaplicy publicznej lub półpublicznej podczas ich pasterskiej wizytacji; 

11.Za pobożne nawiedzenie kościoła, w którym odbywa się synod diecezjalny;

12.Za pobożne nawiedzenie kościoła albo ołtarza przy okazji ich poświęcenia. Można również uzyskać odpust zupełny we wspomnienia innych patronów niż tytuł kościoła jako odpusty brackie. 

Tekst zaczerpnięty z Kalendarza Liturgicznego dla Diecezji Pelplińskiej na rok Pański 2001,red.ks.T. Borcz, A. Rutkowski, Pelplin 2000, s.22-23.

 

Copyright by Robert Kozłowski
Człuchów 2000
Wszelkie prawa zastrzeżone
e-mail: rkozlowski@pelplin.opoka.org.pl