Historia parafii w Konarzynach

   

Strona główna

Powitanie

Historia kościoła

Nabożeństwa

Wspólnoty

Św. Antoni

Diecezja
i Dekanat

Świadectwa

Krąg Biblijny

Katecheza

Teatr

Poezja

Konarzyny
i okolice

1933 - początki tworzenia parafii w Konarzynach.

1934 - ks. Antoni Priss przystępuje do realizacji dzieła budowy kościoła pw. św. Antoniego.

Projekt kościoła

1936 - 37 - wybudowano kościół wg. projektu inż. Ulatowskiego z Torunia, brakowało jedynie wykończenia wnętrza.

Wnętrze kościoła w 1936 r.

1939- JE ks. bp dr Stanisław Wojciech Okoniewski odwołuje ks. A. Prissa, który zostaje proboszczem w Goręczynie, odznaczony później godnością prałata, a na jego miejsce mianuje ks. Stefana Kinkę.

1939 - wybuch wojny.

1945 - 6 marca - wycofujące się wojska hitlerowskie wysadzają kościół w powietrze - bez żadnego strategicznego uzasadnienia. Zostają jedynie fragmenty murów i łuków stropowych.

Kościół wysadzony w 1945 r.

1945 - 51 - straty wśród duchowieństwa diecezji chełmińskiej nie pozwoliły na natychmiastowe osiedlenie się kapłana w Konarzynach. Posługę duszpasterską pełnili ks. Franciszek Wołoszyk, który ukrywał się tu i brał aktywny udział w podziemnej walce z okupantem. Miejscem nabożeństw była drewniana kaplica, przybudowana do plebani. W czasie okupacji Niemcy używali jej jako karczmy. Przejściowo pracowali powracający z wojennej tułaczki o. Adam Narloch OFM i ks. Leon Gierszewski.

Komunia św. w parafii. Na zdjęciu w środku - ks. A. Priss, z prawej - o. Narloch, z lewej - ks. F. Wołoszyk

Drewniana kaplica, w której tuż po wojnie odprawiano Msze św.

Prace remontowe posuwały się szybko do przodu

1951 - duszpasterzem parafii zostaje ks. Feliks Ożga Jego praca w parafii trwa bardzo krótko - aresztowany w 1952 z powodu zaangażowania w duszpasterstwo młodzieży.

1952 - administratorem parafii zostaje ks. mgr Alfons Kowalewski.

1954 - administratorem parafii zostaje ks. Jan Tkaczyk.

1956 - ks. Jan Tkaczyk rozpoczyna odbudowę kościoła parafialnego na starych fundamentach według projektu inż.L.Taraszkiewicza i J.Bojarskiego  Zaangażowanie proboszcza i parafian było tak wielkie, że w listopadzie 1957 roku kościół był już pod dachem.

Odnowiona świątynia w 1957 r.

1958 - 1 listopada JE ks. bp dr Kazimierz Józef Kowalski poświęcił kościół.

1960 (18 czerwca) - konsekracja kościoła - ks. Biskup Ordynariusz Kazimierz Józef Kowalski.

1960 - 1965 - posługę duszpasterską sprawuje Ks. Bolesław Libiszewski.

1965 - 1991 - Ks. Walerian Doering. Był najdłużej proboszczem, bo aż 26 lat.

1991 - 1997 - 25 maja ks. mgr Leszek Knut - obecny proboszcz w Gowidlinie, dekanat sierakowicki, który przystąpił do kompleksowego remontu kościoła parafialnego i filialnego w Olpuchu oraz obiektów parafialnych. Włożył dużo serca w tę wspólnotę parafialną.

1995 - 14 czerwca JE ks. Bp Diecezjalny prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga - obecny biskup - poświęcił ołtarz główny w kościele parafialnym.

1997 - od 17 stycznia proboszczem parafii zostaje ks. mgr lic. Tadeusz Knut, poprzednio wikariusz w parafii św. Jakuba w Człuchowie (1992 - 1997), przedtem w Więcborku (1990 - 1992), a na początku - po święceniach - w Nowem n.Wisłą (1986 - 1990). Obecny proboszcz ks. Tadeusz Knut kontynuuje prace remontowo - budowlane swoich poprzedników.

ks. Tadeusz Knut

1997 - 14 czerwca ks. Bp Diecezjalny prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga błogosławi nową dzwonnicę stalową o napędzie elektromagnetycznym.

Nowa dzwonnica obok kościoła

1998 - odnowiona została elewacja kościoła parafialnego, w Olpuchu - kościele filialnym, zrobiony został ołtarz główny, który stanowi: feretron barokowy z obrazem Trójcy Świętej po konserwacji oraz dokomponowano dolną część i tabernakulum stylizowane, które stanowi drugą część ołtarza głównego.

Kościół filialny w Olpuchu

1999 - przeprowadzono konserwację ołtarza posoborowego i ambonki. Prace konserwatorskie w kościele filialnym trwają.

1999 - została ułożona droga procesyjna wokół kościoła parafialnego, a z płytek chodnikowych, która jest dowodem wdzięczności i radości za obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej diecezji 6 czerwca 1999 roku w Pelplinie. Jest to doskonała pamiątka po wizycie Ojca Świętego oraz świadectwo żywej wiary i zaangażowania parafian oraz stale wspierających nasze inwestycje wczasowiczów, przybywających w sezonie na terenie naszej parafii.

2000 - w Roku Jubileuszowym naszą inwestycją materialną jest pomalowany dach kościoła parafialnego oraz odnowione ogrodzenie wokół kościoła. W Olpuchu powiększony został cmentarz, zrobiono nowe ogrodzenie, wykonano opaskę z kamieni polnych wokół kościoła oraz odprowadzenie wód deszczowych z rynien do studzienek.

2001- w Konarzynach: odnowienie wnętrza plebanii , wykonanie w kościele ozdobnej płyty na tabernakulum, krzyża procesyjnego wraz z podstawą,

Prezbiterium w Konarzynach.Na zdjęciu Ks.Prałat Franciszek Gabor,Ks.Andrzej Szopiński,Ks.Tadeusz Knut,jego rodzice oraz Parafianki z Więcborka.

odmalowano ławki  oraz dokonano  renowacji wszystkich figur. 

W Olpuchu: Wykonano dwa skrzydła boczne dla ołtarza głównego Trójcy Świętej,  zrobiono dwa ołtarze boczne w nawiązaniu stylem do ołtarza głównego, 

Ołtarz Główny w Olpuchu

Ołtarz boczny JEZU UFAM TOBIE        Ołtarz boczny MATKI  BOSKIEJ  CZĘSTOCHOWSKIEJ

Ołtarz Główny z obrazem Trójcy Świętej

poddano renowacji ambonę, konfesjonał , stacje drogi krzyżowej.

Ambona      Konfesjonał

2002- w Konarzynach: wyfugowano kamienie fundamentu kościoła parafialnego, wykonano 4 nowe uziomy i 4 nowe przewody odprowadzające w istniejącej instalacji odgromowej kościoła

  - w Olpuchu: wymalowano wnętrze , elewację i dach kościoła,21 czerwca br. JE.Ks.Bp Diecezjalny prof.dr hab.Jan Bernard Szlaga pobłogosławił ołtarz w kościele filialnym w Olpuchu.

2003- w Konarzynach:12 czerwca 2003 r. w wigilię odpustu ku czci Św.Antoniego, JE.Ks.Bp Dicezjalny prof.dr hab.Jan Bernard Szlaga pobłogosławił tablicę pamiątkową ku czci budowniczych kościoła parafialnego Ks.prałata Antoniego Prissa i Ks.kanonika Jana Tkaczyka.

  - w Olpuchu: 27 sierpnia 2003 r. z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Częstochowskiej JE.Ks.bp dr Piotr Krupa pobłogosławił drogę procesyjną  wokół kościoła ułożoną  ze starobruku oraz nową część cmentarza.

2004- w Konarzynach: założono instalację odgromową na plebanii. Wykonano renowację salki przy kościele-zrobiono zaplecze sanitarne- WC, które jest do dyspozycji parafian w czasie trwania nabożeństw i spotkań w salce. Została wybita studnia przy kościele - doprowadzono wodę do salki, wykopano szambo w ogrodzie jako odprowadzenie ścieków. Salkę wyposażono w 10 stolików, 30 krzeseł, zaplecze kuchenne z szafką  i zlewozmywakiem.W salce i zakrystii wymieniono okna na nowe z PCV.  

Salkę z zapleczem WC pobłogosławił Ks.Bp Jan Bernard Szlaga 5.11.2004 na uroczystości wprowadzenia nowego proboszcza parafii Konarzyny Ks.Michała Mazurka

    - w Olpuchu: na cmentarzu jak i w Konarzynach założono wodę-własna studnia.

7.10.2004- nowym proboszczem parafii Konarzyny zostaje Ks.mgr Michał Mazurek.Uroczyste wprowadzenie w urząd proboszcza dokonał dnia 5.11.2004 JE.Ks.Bp prof.dr hab.Jan Bernard Szlaga.Na uroczystości wprowadzenia był obecny także Ks.Tadeusz Knut,dawny proboszcz Konarzyn.

Ks.Tadeusz Knut objął parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wierzchucinie, dekanat gniewiński.

Zobacz: strona www.pelplin.home.pl/wierzchucino

 

Copyright by Robert Kozłowski
Człuchów 2000
Wszelkie prawa zastrzeżone
e-mail:
rkozlowski@pelplin.opoka.org.pl